+381 18 511 985 niturs.nis@gmail.com

OHRID 8. mart

Cena
Cena
Full Name*
Email Address*
Your Enquiry*
Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

4212

OHRID – SVETI NAUM – SKOPLJE

Ohrid je grad-spomenik grandioznih arheoloških otkrića, ranohrišćanskih bazilika i mnogobrojnih pravoslavnih crkava (prema legendi više od 360 crkava), zajedno sa Ohridskim jezerom uvršćen je u kulturnu baštinu UNESCO-a. Od mnogobrojnih kulturno istorijskih spomenika izdvajaju se: crkva Svete Sofije iz XI veka koja je najznačajniji srednjevekovni spomenik u Makedoniji, crkva Svetog Klimenta iz XIII veka u kojoj počivaju mošti Svetog Klimenta i manastir Sveti Naum iz X veka. Ohrid je nadaleko poznat i po svojoj gradskoj arhitekturi.

Detalji putovanja

OHRID – SVETI NAUM – SKOPLJE

Plan putovanja

1. dan - 04.03.2021.KRAGUJEVAC

Polazak iz Kragujevca 23:30 h sa parkinga kod železničke stanice. Putovanje preko Niša i Skoplja sa usputnim pauzama radi odmora. Noćna vožnja.

2. dan - 05.03.2021.OHRID

Dolazak u Ohrid u ranim jutarnjim satima. Pauza za kafu u centru grada, a zatim PANORAMSKI obilazak sa vodičem starog i istorijskog dela grada poznatog po vizantijskim spomenicima i sakralnim objektima ( crkva Sv.Sofije iz XI veka, crkva Sv. Pantelejmona, Samuilova tvrđava,Sv,Jovan Kaneo, amfiteatar… ). Nakon obilaska Ohrida, smeštaj u apartmane slobodno vreme za šetnju i odmor . Noćenje.

3. dan 06.03.2021.OHRID –SV. NAUM

Doručak. Doručak.Odlazak na izlet na Sveti Naum i obilazak manastira Sv. Sv.Naum koji je izgrađen na steni iznad jezera, odakle se pruža nezaboravni pogled na Ohridsko jezero i okolne planine. Slobodno vreme. Povratak za Ohrid. Noćenje.

4. dan 07.03.2021.OHRID– SKOPLJE – KRAGUJEVAC

Doručak. Napuštanje soba. Slobodno vreme za još po jednu kaficu, na obali Ohridskog jezera i polazak ka Skoplju. Obilazak grada u pratnji vodiča. Polazak za Kragujevac. Dolazak na mesto polaska oko ponoći.

Cenovnik

OHRID – SVETI NAUM – SKOPLJE
04.03 / 07.03.2021 – DVE NOĆI
CENA ARANŽMANA: 69 EUR
DOPLATA ZA 1 /1 SOBU : 20 EUR

Dodatne informacije

ARANŽMAN OBUHVATA

– dva noćenjenja sa doručkom APARTMANIMA u centru grada
– Smeštaj u 1/2 , 1/3 sobama,
– Razgledanje Ohrida sa licenciranim vodičem
– Usluge pratioca grupe
– Troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA

– Međunarodno zdravstveno osiguranje
– FAKULTATIVNI IZLET DO SV.NAUMA – 10 eur
– Individualne troškove

NAČIN PLAĆANJA

-40% prilikom rezervacije,ostatak do polaska ili 40% prilikom rezervacije a ostatak na jos 3 mesečne rate
čekovima ili putem administrativne zabrane.

POPUSTI I DOPLATE

– Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT i doplata iznosi 20 €.

– Deca po ovom programu ne ostvaruju popust.

– Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

VAŽNO: Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta, nacina usluzivanja obroka, odsustva pojedinih sadrzaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predvidjenih Zakonom.Imajući u vidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid -19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predviđena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih
posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice.S obzirom na novonastalu situaciju, procedure na graničnim prelazima kao i na mogućnost nastupanja nepredviđenih situacija, i u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja (granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj
situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 45 PLATIVIH PUTNIKA

ORGANIZATOR PUTOVANJA
TA”Dolce Vita Travel”, Ul.27.Marta 19, TC”Radnički”lok.15,34000 Kragujevac., Licenca OTP 259/2020/A20 od 01.02.2020

Photos
7 klijenata razmišlja o ovoj destinaciji!